Valhalla Construction

you tube valhalla
facebook valhalla

Rejon działania: Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna

Stan deweloperski premium

Oprócz zakresu prac do stanu SSZ, budynek posiada gotowe instalacje wewnętrzne (instalacja elektryczna, wod-kan, C.O., rekuperacja) oraz elewację. Połacie dachowe oraz strop nad ostatnią kondygnacją użytkową są zaizolowane celulozą o grubości warstwy 45 cm. Wewnątrz gotowa jest sucha zabudowa wraz ze spoinami, wszystkie powierzchnie są przygotowane do prac malarskich w standardzie Q3 (całopowierzchniowe pokrycie gładzią Flugger LSR), nałożona jest warstwa farby podkładowej Flugger Wall primer white.

stan deweloperski premium

Stan surowy zamknięty (SSZ)

Oprócz zakresu prac do stanu SSO, budynek jest dodatkowo pokryty od zewnątrz membraną paroprzepuszczalną, wewnątrz jest już ułożona wełna skalna w ścianach zewnętrznych, gotowa paroizolacja, zamontowane okna i wyłaz strychowy, ścianki działowe i ruszt instalacyjny. Zamontowane są okna, wykonany jest test szczelności budynku. Nie wykonujemy na tym etapie elewacji budynku, gdyż zachowując prawidłową kolejność prac umożliwiającą szczelne wykonanie przejść elementów instalacyjnych przez wiatroizolację, przed wykonaniem elewacji powinny być gotowe instalacje w budynku.

Stan surowy zamknięty

Stan surowy otwarty (SSO)

Na tym etapie budowy wykonana jest konstrukcja ścian zewnętrznych, stropu oraz wewnętrznych nośnych.

Budynek jest obity konstrukcyjnymi płytami poszyciowymi, połać dachowa jest w pełni wykończona.

stan surowy otwarty

Standardy realizacji budynków

facebook valhalla
You tube valhalla